Schudden aan de boom- Leve de Knotwilg!

Tussen de Essenburgsingel (Rotterdam) en het spoor ligt een grote groenstrook. Daar vind je o.a. Progroen de Pluktuin, en ook veel bomen op een schijnbaar vergeten stuk grond. Veel groenminnende mensen en buurtbewoners willen daar het Essenburgpark laten ontstaan. Het is nu nog in bezit van de NS, die een flink deel van de grond langs het spoor gaat saneren vanaf 1-1-15. Het is er heerlijk wandelen - te beginnen bij de moskee, de Rfc weg op - dus grijp de kans nu met het mooie weer dit weekend! Er zijn al bomen gekapt door de NS, gelukkig staan er nog vrij veel. Een goed alternatief voor kappen is van schietwilgen, knotwilgen maken. Echt Hollandse cultuur en natuur. De prachtige pruik aan wilgentenen die er op groeit biedt aan vogels en kleine plantjes een vruchtbare plek. De snoei (eens in de 3 tot 5 jaar) levert mooi materiaal op voor creatief tuin en bosbeheer. Doordat de wilg niet meer om kan waaien, kan hij blijven. Een alternatief voor andere wellicht te grote bomen, is snoeien, of kandelaberen - het inkorten van de grote takken, waardoor als het ware een kandelaar-vorm ontstaat. Hieruit kunnen dan weer jonge takken gaan groeien, en is een eventueel gevaar van het afbreken van grote takken ook geweerd. Ik hoop van harte dat er veel bomen blijven staan, die een mooie bijdrage gaan vormen aan het Essenburgpark. En nodig jullie uit om van het mooie weer en de bomen die er nu nog staan te komen genieten.

 

Moskeespiegeling-0086.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
Moskee_in_avondlicht (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg