START NATUURVRIENDELIJKE OEVERS ESSENBURGSINGEL

zaterdag 29 november 2014 is de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Essenburgsingel van start gegaan. In de Spoortuin hield Philip Kuypers een welkomstwoord, waarna de voorzitterĀ van de gebiedscommissie dhr. Tom Harreman zelf in de graafmachine klom om een halve boomstam - functionerend als brug - over een eerder gegraven geul te plaatsen. Door de inzet en goede samenwerking tussen de buurtinitiatieven de Spoortuin, Ieders Tuin, Progroen de Pluktuin, gemeente en Hoogheemraadschap krijgt de Essenburgsingel een prachtige natuurvriendelijke oever die voor flora en fauna in dit gebied alleen maar winst kan opleveren. Progroen ziet dit ook als een stap in de goede richting van groen behoud (lees Essenburgpark) aan de RFC weg en verbetering van de waterkwaliteit in dit hele gebied. Zeker als ook in 2015 de bouw van het gemaal op de hoek Essenburgsingel/Beukelsweg gaat plaats vinden. In het toekomstige Essenburgspark kunnen de dicht geslibde greppels weer doorstromend gemaakt worden, zodat er weer verbinding (zoals er ooit was!) met de Essenburgsingel ontstaat. Maar ook een wateropvang kan hier gerealiseerd worden met hier en daar de aanleg van natuurvriendelijke oevers.


 

kop-0020.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
Essenburgsingel (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg