Meer stikstof in de lucht

Rotterdam - Op verschillende verkeerslocaties in Rotterdam waren de stikstofdioxideconcentraties in 2008 erg hoog. De jaargemiddelde concentraties overschrijden de norm die in 2015 moeten worden gehaald. Dit blijkt uit de DCMR milieudienst Rotterdam-Rijnmond rapportage 'Lucht in cijfers 2008.

Uit de rapportage komt wel naar voren dat de concentraties de afgelopen tien jaar stabiliseren. Ondanks maatregelen dalen de concentraties echter niet.

De fijnstof concentraties zijn in 2008 wel verder gedaald, in geen van de meetlocaties is de norm overschreden. De waarnemingen aan fijnstof laten een structurele daling zien.

Dat de stikstofdioxideconcentraties niet lager worden heeft 2 oorzaken.

De eerste oorzaak  is de toename van de directe stikstofdioxide-uitstoot van het verkeer. De tweede oorzaak is dat door verbrandingsprocessen veel stikstofmonoxide in de lucht zit. Stikstofmonoxide wordt door zonlicht omgezet naar stikstofdioxide.

[Bron: Weekblad ‘De Echo’]

 

 

Moskeespiegeling-0086.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
NN (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg